Download driver máy in hóa đơn

Bước 1: Tiến hành tải về driver tùy theo phiên bản hệ điều hành máy tính.

  • Driver máy in hóa đơn Xprint dành cho windows XP, 7: Download
  • Driver máy in hóa đơn Xprint dành cho windows 8, 8.1: Download
  • Driver máy in hóa đơn Xprint dành cho windows 10, 11: Download

Bước 2: Tiến hành cài đặt
– Click vào biểu tượng cài đặt “XPrinter Driver Setup V7.XX.exe”

– Chọn I accept the agreement để xác nhận những điều khoản. –> Click Next

/

 – Chọn đường dẫn hoặc để mặc định để tiến hành giải nén driver của máy in.

/

 – Nhấn Next và Install, Sau đó nhấn Finish rồi chờ chạy Setup driver

 – Nhớ tick chọn Lauch XPrinter Driver V7.01. Sau đó click FINISH

– Sau khi màn hình Install Configuaration xuất hiện Chọn hệ điều hành tương thích với máy tính bạn đang cài đặt
Ở phần Select Printer Model chọn cấu hình tương thích của loại máy in. 
ví dụ chọn Model Printer là XP-58 nếu máy bạn là T58K, chọn XP-80C nếu máy in là Q80I, Q200II, T230H, T260H

/

 – Bạn nên nhấn nút Check USB Port để xác định Port chưa được sử dụng

– Sau đó xuất hiện thông báo “Are you want to confing printer now?” . => Chọn Yes

/

 – Xuất hiện cửa sổ, chọn đúng Port mà đã kiểm tra ở bước trên.

/

– Click OK Như vậy chũng ta đã kết thúc quá trình cài đặt driver cho máy in