Miễn phí phần mềm

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phần mềm hoạt động trực tiếp trên nền tảng website
phù hợp với mọi loại hình thức kinh doanh: nhà hàng,
quán coffee, trà sữa, trà chanh... đến shop áo quần, giày dép...

Tạo miễn phí phần mềm ngay

CHỌN LOẠI HÌNH KINH DOANH

Coffee, nhà hàng

Phần mềm miễn phí dành cho hình thức quản lý dạng bàn như quán coffee, trà chanh, trà sữa, nhà hàng, quán nhậu...<br />Với đầy đủ các chức năng in hóa đơn thanh toán, báo cáo, thu chi, phân quyền...

Đồ điện tử

Phần mềm miễn phí dành cho hình thức quản lý bán hàng siêu thị điện tử như điện thoại, máy tính, phụ kiện tại nghe, cáp, sạc, tai phone... với đầy đủ các chức năng in hóa đơn thanh toán, lưu thông tin khách hàng...

Shop áo quần, làm đẹp

Phần mềm miễn phí dành cho hình thức quản lý bán hàng cho các shop thời trang giày dép, áo quần, phụ kiện... với đầy đủ các chức năng in hóa đơn thanh toán, lưu thông tin khách hàng...

Proudly powered by WordPress | Theme: Spiko by Spicethemes