Miễn phí phần mềm

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phần mềm hoạt động trực tiếp trên nền tảng website
phù hợp với mọi loại hình thức kinh doanh: nhà hàng,
quán coffee, trà sữa, trà chanh... đến shop áo quần, giày dép...

Tạo miễn phí phần mềm ngay

CHỌN LOẠI HÌNH KINH DOANH

Coffee, nhà hàng

Dành cho hình thức quản lý quán dạng bàn như quán coffee, trà chanh, trà sữa, nhà hàng, quán nhậu...

Quán bida

Phần mềm dành cho hình thức quản lý quán bida, tự động tính giờ cho bàn.

Siêu thị, tạp hoá

Phần mềm dành cho hình thức quản lý bán hàng cho các quầy tạp hoá, siêu thị...

Proudly powered by WordPress | Theme: Spiko by Spicethemes